Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 46 sağlık personeli alımı yapacak

hatay-mustafa-kemal-universitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşire, Ebe, Diyetisyen ve Sağlık Teknikeri olmak üzere 46 personel alımı yapacaktır.

Hemşire Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

Ebe Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

Diyetisyen
Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezun olmak.

Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikeri)
Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri (Radyoloji Teknikeri)
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri (Patoloji Teknikeri)
Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar Teknikeri)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular; ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.

Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir.

Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.