Hayrabolu Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak

hayrabolu-belediye-binasi

Hayrabolu Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Mühendis
Lisans düzeyinde
eğitim veren
Fakültelerin İnşaat
Mühendisliği Lisans
programından mezun
olmak
Kadın/
Erkek

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 27.07.2020 tarihinden 07.08.2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini: a) Elektronik ortamda, Belediyemiz www.hayrabolu.bel.tr internet adresine, b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Hayrabolu Belediye Başkanlığı İlyas Mahallesi Alpullu Caddesi No: 3 Hayrabolu/TEKİRDAĞ adresine gönderebileceklerdir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.