Hindistan’ın ihtişamlı Hint-İslam minaresi

Hindistan’ın ihtişamlı Hint-İslam minaresi

Minare, Kutub Minar adını yakınına 1235’te evliya Kutbiddin-i Bahtiyar Kaki’nin gömülmesinden sonra alan. Minarenin mimarisi, Selçuklu, Gurlu ve Gazneli mimarisinin izlerini taşıyor.

Kutub Minar, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Kuvvetii’i-İslam Camii’nin 50m. güneyinde 13.yüzyılda inşa edilmiş zafer anıtı niteliğindeki mimari şaheseri bir minare.

1993’ten beri çevresindeki anıtlar ile birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kutub Minar, gittikçe daralan beş katlı gövdesi olan müstakil bir yapı.

Hint-İslam minaresi, 72,5m. yüksekliği ile 14. yüzyılda Tac Mahal’in inşa edilmesine kadar Hindistan’ın, en yüksek yapısı olarak kaldı.

Delhi’yi fetheden Kutbiddin Aybek tarafından Gurlu hükümdarı adına , İslâmiyet’in Hindistan’da kazandığı zaferin sembolü olarak yapımı başlatılan eser; kendisinden sonra Delhi Sultanı olan damadı Şemseddin İltutmuş tarafından tamamlatıldı ve 1368’deki onarım sırasında 5 katlı hale getirildi.

Zaman içinde eklemelere, uzatmalara, genişletmelere maruz kalan minare eski ihtişamını hala koruyan Kutub Minar, günümüzde Hindistan’In en fazla ziyaretçi çeken eserleri arasında yer alıyor.

Minarede her katın arasında mukarnaslar ve yazı kuşaklarıyla bezenmiş dört şerefe bulunmaktadır.

İlk üç katı kırmızı kumtaşından, dördüncü ve beşinci katları daha çok mermerden yapılmış olan bu mimari harikası görülmeye değer yerler arasındadır.