Hoşap Kalesi iyi veya tatlı su

Hoşap Kalesi iyi veya tatlı su

Türkiye-İran arasındaki Sarp bir yamaç üzerine yapılan kale o zamanlar stratejik öneme sahipti. Hoşap kalesi adı ‘iyi veya tatlı su’ Hosap Castle ‘good or fresh water Hoş anlamına gelmektedir.

Urartu Devletine kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti’ne tabi Mahmudi Beyleri’nin yaptırdığı haliyle günümüze kadar gelmiştir. Hoşap Kalesi’nde mescid, zindan, fırın ve sarnıç da bulunmaktadır. Hoşap kalesi, Van’a yaklaşık 50–60 km arası uzaklıkta Van-Başkale yolu üzerinde, Güzelsu mevkiinde bulunmaktadır.

The castle was built on a steep slope between Turkey and Iran at that time was of strategic importance. Hoşap Castle name ‘good or fresh water‘ means Hosap Castle su good or fresh water.