Ilgın Belediye Başkanlığı’ndan Gayrimenkul Satış İhalesi

ihale-ilgin-belediyesi

Ilgın Belediyesine ait 82 adet gayrimenkulün satılması, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 07.07.2021 Çarşamba günü saat 10.00’da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 07.07.2021 – 10.00 – Belediye Meclis Toplantı Salonu

İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 14.07.2021 Çarşamba günü aynı yerde saat 10.00’da satış işlemi gerçekleştirilecektir.

İhaleye ait şartname, Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde mesai içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 100,00-TL karşılığında ihale şartnamesini alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir.

SATILACAK GAYRİMENKULLER