Ilgın Belediyesi Arsa ve Tarla Satışı Yapacak

ilgintv-flas-haber

Ilgın Belediyesine ait 17 adet tarla ve arsa nitelikli gayrimenkulun açık arttırma ile satışı yapılacaktır.

Belediyemize ait arsa ve tarla nitelikli 17 adet gayrimenkulün satılması, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 08.01.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Belediye Encümeni
tarafından yapılacaktır.

İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 08.01.2020 – 10.00 – Belediye Meclis Toplantı Salonu

İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 15.01.2020 Çarşamba günü aynı yerde saat 10.00’da

kiralama işlemi gerçekleştirilecektir.

İhaleye ait şartname, Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde mesai içerisinde ücretsiz olarak

görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 100,00-TL karşılığında ihale şartnamesini alarak doküman alındı belgesini

ihale evraklarına ekleyeceklerdir.

Ilgın Belediyesi Arsa ve Tarla Satış Listesi

Satışı yapılacak arsalar

Sıra Menkulün Muhammen Geçici
Gayrimenkulün Adresi/Mevkii Menkulün Menkulün Menkulün

No Miktarı Bedel Teminat
Adası Parseli Cinsi

(m2)
1 Argıthanı 319,22 110 11 Arsa 12.769,00 384,00
2 Argıthanı 63,00 420 13 Arsa 2.520,00 76,00
3 Behlülbey 399,00 913 2 Arsa 91.770,00 2.754,00
4 Büyükoba Köy İçi 1.812,22 174 1 Arsa 36.245,00 1.088,00
5 Gökçeyurt-Gümüş İn Mevkii 1.159,53 274 40 Arsa 28.989,00 870,00
6 Zaferiye Yeniyer 1.363,62 118 2 Arsa 54.545,00 1.637,00

Satışı yapılacak tarlalar

Sıra Gayrimenkulün Menkulün Muhammen Geçici

Menkulün Menkulün Menkulün Sulanıp
No Adresi/Mevkii Miktarı Bedel Teminat

Adası Parseli Cinsi Sulanmadığı
(m2)

1 Boğazkent Karakaya 24.299,00 109 93 Tarla Kurak 48.598,00 1.458,00
2 Bulcuk İncekoyak 45.800,00 0 691 Tarla Kurak 64.120,00 1.924,00
3 Çavuşçugöl Enseyüz 7.996,00 0 3926 Tarla Sulak 54.450,00 1.634,00
4 Dere Gökpınar 79.696,35 102 139 Tarla Kurak 94.640,00 2.840,00
5 Eldeş Gevenlitepe 3.600,00 0 2054 Tarla Sulak Taşlı 12.600,00 378,00
6 Eldeş Gevenlitepe 34.600,00 0 2056 Tarla Sulak Taşlı 121.100,00 3.633,00
7 Gökbudak Ayazma 888,75 138 60 Tarla Sulak 2.222,00 67,00
8 Göstere Geriz 21.399,80 221 23 Tarla Sulak 96.300,00 2.889,00
9 Mahmuthisar Karaaslan 53.686,00 0 3539 Tarla Kurak 80.529,00 2.416,00
10 Olukpınar Mezararkası 43.255,00 112 5 Tarla Sulak 281.158,00 8.435,00
11 Orhaniye Şose Caddesi 22.400,00 152 98 Tarla Sulak 380.800,00 11.424,00

İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER
a) İhaleye katılabilmek için isteklinin Ilgın Belediyesi birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı

alması gerekmektedir.
b) Şahıslarda TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
c) Tüzel kişilerde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
d) İhaleye girmek isteyenler 100,00-TL karşılığında ihale dokümanı/şartname alarak doküman alındı belgesini

ihale evraklarına ekleyecektir.
e) İkameti Ilgın dışında olanlardan, tebligata yarar ikametgâh ilmühaberi.