Ilgın Kömürlü Termik Santrali için flaş karar!

Ilgın Kömürlü Termik Santrali için flaş karar!

Ilgın Kömürlü Termik Santrali için kömür havzası olarak planlanan üç farklı höyüğün birinci derece arkeolojik sit olarak kalması

Ilgın İlçesi’nde yer alan Adatepe, Hareme ve Sarayada Tepe höyüklerinin birinci derece arkelojik sit alanı ilan edildiği 2014 tarihli karar aynı yıl içerisinde iptal edilerek bölge, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu tarafından üçüncü derece sit alanı olarak tescil edilmişti. Bahsi geçen sahada kömür çıkarılmasının önünü açan karara Ekoloji Kolektifi Derneği dava açarak kararın yasaya aykırı olduğunu ve bilimsel dayanağı olmadığını, bilimsel araştırma ekiplerinin, Akşehir Müzesi Müdürlüğü’nün veya Konya Bölge Koruma Kurulu’nun görüşlerinin alınmadığını ileri sürdü.

Bölgede 900 bin yıl öncesinin yerleşim yeri kalıntıları bulunuyor

Bölgede Geç Kalkolitik, Eski Tunç Çağı, Geç Demir Çağı ve Ortaçağ’a ait kalıntıların yanında tarih öncesi devirlere ait öğütme taşı ve kemik aletler gibi birçok başka arkeolojik miras da bulunuyor. Bölgede 900 bin yıl öncesine tarihlenen Dursunlu gibi Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisinin de bulunduğunu hatırlatan rapor, bölgenin birinci derece arkeolojik sit tanımına uyduğunu, kronolojik bütünlüğün korunması ve ivedilikle kazı çalışmalarına başlanması gerektiğini ortaya koyuyor..