Ilgın (Sahip Ata) kaplıcası

konya-ilgin-kaplicalar

Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde kaplıcasından ötürü Âb-ı Germ olarak adlandırılan Ilgın kaplıcası, Roma ve Bizans döneminde de kullanılmış olmalıdır.

Günümüzde sahip olmayan 633 / 1235-36 tarihli kitâbeye göre, Alâeddin Keykûbad’ın emriyle Cemâleddin’e yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Deprem ve harp gibi sebeplerle yıkılan hamam, 666/1267 senesinde Sultan Gıyâseddin Keyhüsrev döneminde, Sahip Ata tarafından Kaluyan’a inşâ ettirilmiştir. bölümünün giriş kapısı dilimli iki kemer içindeki kitâbe, celî sülüs hatlı ve 666/1267 tarihlidir.Osmanlı döneminde Sultan Abdülmecid döneminde 1254/1838’de Hacı Nûman Efendi tarafından da onarılmıştır.

Günümüze gelinceye kadar müteaddid defalar tâmirât görmüştür.Evliyâ Çelebi, nikris hastalığına tutulan Sultan Alâeddin Keykûbat’ın Ilgın kaplıcasında şifâ bulduğunu ve bu yapıyı yaptırdığını anlatmaktadır.

Sultan Alâeddin Keykûbad döneminde soyunma ve sıcaklık kısımları olan yapının, daha sonra yıkılması neticesinde 1267 senesinde Sahip Ata Fahreddin’in, han, zâviye ve kaplıcadan meydana gelen bir külliye yaptığı anlaşılmaktadır.

Ilgın (Sahip Ata) spa. Due to thermal springs during Anatolian Seljuks and Principalities, Ilzhan thermal spring, which is called as Âb-ı Germ, should have been used in Roman and Byzantine period.