Ilgın Şeker Fabrikası ihaleye çıkacak. Resmi Gazete’de

ılgın-şeker-fabrikası

Konya Ilgın Şeker Fabrikasının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Ilgın Şeker Fabrikası personel çalıştırma hizmeti satın almak için ihaleye çıkacak.

Buna göre, 2019/2020 kampanya döneminde yaş pancar posasının tartılması ve tevzi edilmesi
işleri ile ilgili hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
Esaslarına göre açık teklif usulüyle yapılacak.