Ilgın Şeker Fabrikası Yaş Pancar Posası Tartılması ve Tevzi etme ihalesi yapacak

ılgın-şeker-fabrikası

2020/2021 Kampanya Döneminde Yaş Pancar Posasının Tartılması ve Tevzi Edilmesi İşleri ile İlgili Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

: 2020/2021 Kampanya Dönemi Yaş Pancar Posasının
Tartılması, Tevzi Edilmesi ve Satış İşleri Hizmet Alımı
(±%20 Toleranslı)

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı
olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama
tarihinden itibaren ±%20 toleranslı 150 gündür. 2020/2021
Kampanya Dönemi 150 gün (±%20 Toleranslı) 24 kişi ile
Yaş Pancar Posasının Tartılması, Tevzi Edilmesi ve Satış
İşleri Hizmet Alımı işlerinin yaptırılmasıdır.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (YüzOnSekiz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

İhale tarihi ve saati : 24.08.2020 Pazartesi günü, saat 10:00