Ilgın yüreğimde duygularımda yaşar

Ilgın Lala Mustafa Paşa Külliyesi

Ilgın için kalemini eline alıp duygularını sevgisini içinden geçenleri olduğu gibi anlatan şiir dizeleri.

ILGIN

Ilgın ağacından aldın ılgın adını
Saraycıkla Ilgın ovasından adını
Hamam dağı Ilgın kaplıcası adını
Şeker fabrikan ılgından aldı adını

Atalarımız Türk boyları geldi yerleşti
Balkı Bulcuk Çiğil Düger köyü yerleşti
llgına Osmanlı sancak verdi yerleşti
Ilgın Büyük taaruzda asker yetiştirdi

Kapalı çarşın tarihinle canlandı
Kurşunlu caminin yanı canlandı
Yanında közde kahvesi harlandı
Çavuşcu gölü suyla doldu canlandı

Balkı deresi suyu ılgına doğru akar
Sivri dağı yıkılmış ılgına doğru bakar
Ilgın İstasyonunda tren sesi acı çalar
Ilgın yüreğimde duygularımla yaşar
Yazan: Zihni DERİN