Ilgın’ın İsim kökeni

Ilgın’ın İsim kökeni

Ilgın adını kışın karda yalnızca bir gün boyunca açan bir çiçek‘ten almıştır. Ilgın took its name from a flower that opened in the winter only for a day in the snow.
İlçedeki kaplıcanın varlığından hareketle “Allah’ın, Tanrı’nın ve Yaratıcı’nın Hamamı” manasında Hüdâî Hamamı ismiyle de anılmıştır.
“Kaplıca” anlamındaki Germ kelimesi, tek başına Ilgın’ın adı olarak kullanıldığı gibi çoğunlukla Ab-ı Germ (Ilık Su, Kaplıca) terkibiyle de kullanılmıştır.

Yine kaplıcanın varlığı sebebiyle “Ilık su, ılığın” manasında Ilgın ve Ilgun isimleri de tarihi kaynaklarda ilçeyi açıklamak üzere kullanılmaktadır.


NOT: Şehrin adının değişmesinde, Ilgın yöresinde aynı adla anılan ağaçların etkili olup olmadığı ilaveten araştırılmalıdır. Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmed’in yöreyi fethinden sonra hem el yazması eserlerde ve kitâbelerde “Ilgın” isminin kullanımı yaygınlaşmıştır. Nitekim bugün de ilçe hala aynı adla anılmaktadır.