İş arayana 900 TL sosyal yardım desteği

iş-arayan-destegi-sosyal-yardım

İstihdam seferberliği sürerken, sosyal yardım alanlardan çalışabilecek halde olanların aktif işgücüne katılımı amacıyla hükümet doğrulusunda çeşitli destekler veriliyor.İş görüşmesi için 40 ila 120, çalışmaya başlanması halinde 788 lira ödeniyor.

SOSYAL YARDIM ÖNCELİĞİ

Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, bir senede bir defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3’ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu sene için bu tutar, 788 lira 84 kuruş olarak belirlendi. Bu bireylerin işe yerleşmeleri durumunda, eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor. İşe sürekl olarak devam edenlere sosyal yardımlarda (eğitim, gıda, kömür gibi) öncelik veriliyor.

GİDERLERE ÖDENEK

Bu kapsamda verdiği ‘istihdam yardımı’, iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/kabul adımında gereken salık raporu, fotoğraf ve çeşitli giderler için, bir sene içersinde azami 3 kere olmak üzere, 40 ile 120 lira arası yardım alabiliyor. Bu şekilde iş arar iken ve iş görüşmesine giderken yapmış olduğu masraflar karşılanmış oluyor.