İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu 19 Stajyer Sanatçı alıyor

devlet-turk-muzigi-toplulugu-istanbul

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nun Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü’ne aşağıda belirtilen branş ve sayıda Stajyer Sanatçı alınacaktır

Postnişîn 1
Semâzen (Semâzenbaşı (1)- Semâzen(6)) 7
Bayan Ses 1
Erkek Ses 2
Erkek Ses (Hâfız) 1
Erkek Ses (Zâkir) 2
Ritim (Bendir-Dâire- Kudûm) 1
Ritim (Bendir-Dâire- Kudûm-Halîle-Erbâne) 1
Ney 1
Klâsik Kemençe 1
Bağlama (Dîvân Sazı, Azerbaycan Âşık Sazı) 1

İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve
www.arastirmauygulamatoplulugu.com internet adreslerinden temin edilebilecektir.

Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın “D” maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf., jpeg., vb. (güncellenemez) dosya formatında hazırlayarak, [email protected] e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav ilanının Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren, son başvuru tarihi olan 04.08.2020 Salı günü saat 23:59’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun
sorumluluğunda değildir.

Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı iş talep formu vermek veya iş talep formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretlemiş olmak kaydıyla birden fazla branşta sınava girebileceklerdir.

İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları hâiz olup sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve www.arastirmauygulamatoplulugu.com Internet adreslerinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmadan iade edilecektir. Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı
kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır