İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 Bilişim ve 128 sağlık personeli alıyor

istanbul-universitesi

Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 8 (sekiz) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli 128 sağlık personeli alınacaktır.

HEMŞİRE 43 Özel Bütçe
Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
2018 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri almak.
H1
EBE 4 Özel Bütçe
Ebelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
2018 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri almak
E1
ECZACI 2 Özel Bütçe
Eczacılık Bölümü Lisans mezunu olmak.
2018 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri almak
E2
DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ
(Sağlık Fizikçisi)
2 Özel Bütçe Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji
Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup,
Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Radyoloji Fiziği
veya Nükleer Tıp Fiziği Dallarının Birinde Yüksek
Lisans Yapmış Olmak.
2018 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri almak.
D1
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Tıbbi Laboratuvar)
11 Özel Bütçe
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden Mezun
Olmak
2018 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan
Almış Olmak.
S.T.1
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Anestezi)
4 Özel Bütçe Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
Anestezi Bölümünden Mezun Olmak
2018 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan
Almış Olmak.
S.T.2
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Elektronörofizyoloji)
3 Özel Bütçe Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
Elektronörofizyoloji Bölümünden Mezun Olmak
2018 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan
Almış Olmak.
S.T.3
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Odyometri)
1 Özel Bütçe Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
Odyometri Bölümünden Mezun Olmak
2018 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan
Almış Olmak.
S.T.4
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Radyoloji)
8
Özel Bütçe Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri Bölümünden Mezun
Olmak
2018 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan
Almış Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ
(Patoloji)
1 Özel Bütçe Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
Pataloji Laboratuvar Teknikleri Bölümünden
Mezun Olmak
2018 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan
Almış Olmak.
S.T.6
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Radyoterapi)
2 Özel Bütçe Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
Radyoterapi Bölümünden Mezun Olmak
2018 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan
Almış Olmak.
S.T.7
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Optisyenlik)
1 Özel Bütçe Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
Optisyenlik Bölümünden Mezun Olmak
2018 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan
Almış Olmak.
S.T.8
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Protez Ortez)
2 Özel Bütçe Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
Oprtopedik Protez ve Ortez Bölümünden Mezun
Olmak
2018 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan
Almış Olmak.
S.T.9
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Ağız ve Diş Sağlığı)
1 Özel Bütçe Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ağız
ve Diş Sağlığı Bölümünden Mezun Olmak
2018 KPSS P93 Puan Türünden 55 ve Üzeri Puan
Almış Olmak.

-Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. Önlisans Mezunları
için 2018 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek çevrimiçi denetimli yazılı sınav ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince 2018 KPSS B Grubu P3 puan türündeki puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (YDS) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak
alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır. (Sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı
puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi
Başvurular 24/08/2020 ile 07/09/2020 tarihleri arasında
https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.