İşte A’dan Z’ye tüm kanser çeşitleri

İşte A’dan Z’ye tüm kanser çeşitleri

Kanser ilişkili hastalıkların bütününe verilen addır. Kanser türleri hakkında bilinmesi gerekenler. İşte A’dan Z’ye tüm kanser çeşitleri

KANSER NEDİR?

Kanser, anormal hücrelerin hızla bölünmesi ve diğer doku ve organlara yayılması sonucu ortaya çıkan çok sayıda hastalık için kullanılan ortak terimdir. Kanser, dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden biridir.

KANSER TÜRLERİ

– Karsinoma ciltte veya diğer organları tutan dokularda başlayan bir kanserdir.
– Sarkom, kemikler, kaslar, kıkırdak ve kan damarları gibi bağ dokusu kanseridir.
– Lösemi, kan hücreleri oluşturan kemik iliği kanseridir.
– Lenfoma ve miyelom, bağışıklık sisteminin kanserleridir.

İşte A’dan Z’ye kanser çeşitleri:

– Adenoid Kistik Karsinom
– Adrenal Bezi Tümörü
– Amiloidoz
– Anal Kanser (Makat kanseri)
– Ataksi Telenjektazi
– Atipik Mol Sendromu
– Beckwith Wiedemann Sendromu
– Safra kanalı kanseri
– Birt Hogg Dube Sendromu
– Mesane kanseri
– Kemik kanseri
– Beyin tümörü
– Meme kanseri
– Erkeklerde Meme Kanseri
– Karsinoid Tümör
– Carney Kompleksi
– Rahim ağzı kanseri
– Kolorektal kanser
– Duktal karsinom
– Endometriyal kanser
– Yemek borusu kanseri
– Ailesel-Adenomatoz Polipozis
– Mide kanseri
– Gastrontestinal Stromal Tümör – GIST
– HER2-Pozitif Meme Kanseri
– Kalıtsal Prostat Kanseri
– Adacık Hücresi Tümörü
– Çocuk Polipozis Sendromu
– Kaposi’s Sarkom, HIV ve AIDS
– Böbrek kanseri
– Laringeal Kanser
– Lösemi – Akut Lenfoblastik Lösemi
– Lösemi – Akut Miyeloid AML
– Lösemi – Yetişkin
– Lösemi – Çocukluk çağı
– Lösemi – Kronik Lenfositik – CLL
– Lösemi – Kronik Miyeloid – KML
– Lösemi – Akut Lenfositik (ALL)
– Karaciğer kanseri
– Lobüler Karsinom
– Akciğer kanseri
– Akciğer Kanseri – Küçük Hücre
– Lenfoma – Hodgkin
– Lenfoma – Hodgkin Dışı
– Lynch Sendromu
– Malign Glioma (habislik derecesi yüksek, çok kötü huylu)
– Mastositoz (Mast hücrelerinin bir ya da birden çok organda anormal çoğalması)
– Melanom
– Menenjiyom
– Multipl Endokrin Neoplazi Tip 1
– Multipl Endokrin Neoplazi Tip 2
– Multipl Miyelom
– Miyelodisplastik Sendrom (MDS)
– Nazofarengeal Kanser
– Nöroendokrin Tümörü
– Nevoid Bazal Hücre Karsinomu Sendromu
– Ağız kanseri
– Osteosarkom (Kemikte görülen kanser türü)
– Yumurtalık kanseri
– Pankreas kanseri
– Pankreas Nöroendokrin Tümörleri
– Paratiroid Kanseri
– Penis kanseri
– Periton Kanseri
– Peutz-Jeghers Sendromu
– Hipofiz Bezi Tümörü
– Plöropulmoner Blastom (Çocukluk Çağı)
– Polycythemia Vera
– Prostat kanseri
– Renal Hücre Kanseri
– Retinoblastom (Çocukluk Çağı)
– Tükürük Bezi Kanseri
– Sarkom
– Sarkom – Alveoler Yumuşak Parçası ve Kardiyak
– Sarkom – Kaposi (Bağ doku tümörü)
– Deri Kanseri (Melanom Olmayan)
– İnce Bağırsak Kanseri
– Küçük Intesine Kanser
– İnce Bağırsak Kanseri
– Mide kanseri
– Testis kanseri
– Timoma (Timus Bezi Tümörü)
– Tiroid kanseri
– Turcot Sendromu
– Rahim (Endometrial) Kanseri
– Vajinal Kanser
– Von Hippel Lindau Sendromu
– Wilms Tümörü (Çocukluk Çağı)
– Xeroderma Pigmentosum (nadir bir kalıtsal deri hastalığı)