Kafkas Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alıyor

kafkas-universitesi

Kafkas Üniversitesi 4/B kapsamında sözleşmeli 106 sağlık personeli alımı başvuruları başladı.

Hemşire* 01 37 Hemşirelik Lisans Mezunu olmak.


Hemşire* 02 30 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak.


Ebe 03 17 Ebelik Lisans Mezunu olmak.

Eczacı** 04 3 Fakültelerin Eczacılık Bölümlerinden mezun olmak.


Röntgen Teknisyeni 05 8
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji)
Programı önlisans mezunu olmak.


Laborant 06 4
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
önlisans mezunu olmak.
Psikolog 07 1 Psikoloji lisans mezunu olmak.


Diğer Sağlık Personeli
(Paramedik)
08 3
Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Programı
önlisans mezunu olmak.


Diğer Sağlık Personeli
(Odyoloğ)
09 2
Yükseköğretim Kurumlarının Odyometri Programı önlisans mezunu
olmak.


Sağlık Teknikeri*** 10 1
Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz web sayfası (http://www.kafkas.edu.tr) adresinden online olarak başvurularını yapacaklardır.Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde [email protected] adresine mail veya bilgi için gönderebilirler. Adaylar sadece tekbir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır.

Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru Sorgulama butonuna tıklayarak başvuru durumunu takip edebilirler.