Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 Temizlik personeli alacak

karadeniz-teknik-universitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 Temizlik Görevlisini İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda Üniversitemizde çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

SÜREKLİ İŞÇİ TEMİZLİK HİZMETLERİ 2
*En az lise mezunu olmak
*Başvurunun son günü itibariyle 36 yaşını bitirmemiş olmak. .
*Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Noter Huzurunda kura çekilişi 25.09.2020 günü; saat:14: 00’de; KTÜ TV Stüdyosunda (Elektrik Elektronik Mühendisliği Binası)yapılacaktır. Kura tarihi ve saatinde herhangi bir değişiklik olması halinde www.ktu.edu.tr internet adresinden duyuru yapılacak olup bu ilan tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

COVİD-19 salgını sebebiyle alınacak önlemler kapsamında kura işlemine görevli personel haricinde hiç kimse alınmayacak olup, Kura çekilişi daha sonra üniversitemizin https://www.ktu.edu.tr/ ve https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerinden duyurulacak olan sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır.


2-İŞKUR tarafından gönderilen nihai listeler, noter kurası sonucu hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, işe başlayacak adaylar için istenilen belgeler https://www.ktu.edu.tr/ ve https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


3- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin işe başlama işlemi geçersiz
sayılacaktır.