Karadeniz Teknik Üniversitesi 20 Sözleşmeli Personel Alacak

karadeniz-teknik-universitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği’nde görevlendirmek üzere 20 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Hemşire 10

Sağlık Yüksekokulu (Lisans) Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

Hemşire 4

Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

Hemşire 3
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. Herhangi bir sağlık kuruluşunda en az 1 yıl
Servis Hemşireliği yapmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Sağlık Teknikeri 1


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) ATT (Acil Tıp Teknikerliği) Bölümü veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) İlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu olmak ve Üniversite Hastanesi Acil Servisinde en az 3 (üç) yıl çalışmış, Tıbbi KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer) eğitimine katılmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Röntgen Teknisyeni
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak.

Röntgen Teknisyeni
1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak ve Üniversite Hastaneleri Girişimsel Radyoloji Ünitesi Endovasküler Serebral Anevrizma ve Akut İnme Trombektomi İşlemlerinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Başvurular; 05.04.2021 – 19.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
7 – SONUÇLAR; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir.
8 – 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar