Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi 70 personel alıyor

karadeniz-teknik-universitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi 4/B kapsamında 70 sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları başladı.

Hemşire 45 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü (Lisans) mezunu olmak

Hemşire 4 Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü mezunu olmak

Laborant 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunu olmak

Sağlık Teknikeri 4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ATT (Acil Tıp Teknikerliği) Bölümü mezunu olmak

Sağlık Teknikeri 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği Bölümü mezunu olmak

Sağlık Teknikeri 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Teknikerliği Programı Bölümü mezunu olmak

Röntgen Teknisyeni 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak

Röntgen Teknisyeni 3
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak ve
en az 2 yıl Pet (Pozitron Emisyon Tomografi) cihazı kullanma tecrübesi bulunduğunu belgelendirmek.

Röntgen Teknisyeni 2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak ve
üniversite hastanelerinin radyoloji üniteri BT perfüzyon, sanal kolonoskopi, BT anjiyografi, MR spektroskopi, MR
perfüzyon ve kardiyak MR iĢlemlerinde en az 5 (beĢ) yıl çalıĢmıĢ olmak ve bunu belgelendirmek

Röntgen Teknisyeni 1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak ve
üniversite hastaneleri giriĢimsel radyoloji ünitesi endovasküler serebral anevrizma ve akut inme trombektomi iĢlemlerinde
en az 5 (beĢ) yıl çalıĢmıĢ olmak ve bunu belgelendirmek.

Diğer Sağlık Personeli 1 Odyoloji Bölümü (Lisans) mezunu olmak

Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu 2018 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır

MÜRACAATLAR 31.08.2020-14.09.2020 tarihleri arasında 15 gün süre ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr/adresinden yapılacaktır

SONUÇLAR; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir