Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak

karamanoglu-mehmetbey-universitesi

Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise mezunları için 2020 KPSSP94, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 ve lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puan türü esas alınacaktır

Hemşire

KPSS (P94)
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-EbelikSağlık Memurluğu Alanı Hemşirelik Dalından mezun olup en az 4 yıllık mesleki tecrübesi olmak.

Hemşire

KPSS (P3)
Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olup lisans eğitiminden sonra en az 4 yıl mesleki tecrübesi olmak.

Sağlık Teknikeri

KPSS (P93)
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak

Sağlık Teknikeri

KPSS (P93)
Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Teknik Sekreterliği

Röntgen Teknisyeni

KPSS (P93)
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olup en az 3 yıl mesleki tecrübesi olmak.

Diğer Sağlık Personeli

KPSS (P93)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans

Diğer Sağlık Personeli

KPSS (P94)
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-EbelikSağlık Memurluğu Alanından mezun olup Sağlık Bakanlığı perfüzyonistlik yetki belgesi sahibi olmak ve en az 5 yıllık pediatrik ve erişkin perfüzyonistlik tecrübesi olmak

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz https://kmu.edu.tr web sayfasında duyurular bölümünden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuruda kimlik, e-Devlet Kapısından da alınabilecek mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, tecrübe belgesi, SGK tescil ve hizmet dökümü ve ilave belgeleri sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS puan sıralaması sonrasında asil ve yedek adaylar belirlenecektir. KPSS puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi önce olana, doğum tarihlerinin aynı olması halinde mezuniyet diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asil ve yedek adaylar (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğmahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır