Kâtip Çelebi Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

izmir-katip-celebi-universitesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Yazılım Takım Lideri 1 3,0 katına kadar Tam Zamanlı
Kıdemli Yazılımcı 1 2,4 katına kadar Tam Zamanlı
Tecrübeli Yazılımcı 1 2,0 katına kadar Tam Zamanlı

Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 10.09.2020 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Yazılım Takım Lideri
ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# Programlama
Dili, T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for
ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, .Net
Core, React, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları,
Katmanlı yazılım mimarisi, Yazılım Geliştirme metodolojileri


Kıdemli Yazılımcı
ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili,
T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for
ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, .Net
Core, React, Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları

Tecrübeli Yazılımcı
ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili,
T-SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for
ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı,
Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları

Başvurular 10.08.2020 ile 27.08.2020 tarihleri arasında ikcu.edu.tr veya
personel.ikcu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 27.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi
No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.


Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde suretler Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır)