Kıdem tazminatından kesilen vergiye iade

Vakıfbank 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi başvuru şartları ve ödeme koşulları nelerdir. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. “Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi”, bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

27 Mart 2018’den evvelce ödenen tazminatlardan kesilmiş olan vergiler iade edilecek. Daha açık bir ifadeyle ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kayıbı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş emniyeti tazminatları gibi detaylı adlar altında oluşturulan ödemeler ve yardımlar üzerinden tahsil edilen Gelir Vergisi iade edilecek.

180 MİLYON LİRA İADE

Ücretlilerden kesilen Gelir Vergisi oranı, yüzde 15-35 arasında değişiyor. 14 bin 800 liraya kadar senelik geliri olanlar yüzde 15 vergi öderken, bu oran senede 120 bin liradan en çok kazananlar amacıyla yüzde 35’i buluyor. İşçinin kıdemi ve ikale sözleşmesindeki oran ve vergi dilimi yükseldikçe alıncak vergi iadesi de artacak. Bu kapsamda aşağı yukarı 180 milyon liralık vergi iade edilecek. Yıllık tavanı aşmayan kıdemde vergi kesilmediği amacıyla iade olmayacak.

NE KADAR KAZANCI OLACAK?

Vergi kesilip kesilmediği çalışanın ayrıldığı işyerinin muhasebesinden öğrenilebilecek. Hukuken kıdem tazminatı hakkına erişmiş işçiye, işveren kıdem tazminatı öderken Gelir vergisi kesintisi yapılmıyor. Gelir vergisi kesilmediği amacıyla işçinin eline geride bıraktığımız kıdem tazminatı tutarında en az yüzde 15 oranında kazancı oluyor. İşçi kıdem tazminatının ödendiği devrede yüzde 15’ten yüksek bir vergi diliminde ise gelir vergisi kesilmemesi nedeniyle sağlanan kazanç artıyor.yüzde 35’lik dilimdekiler örneğin; 15 senedir aynı işyerinde çalışıp Aralık 2017’de 200 bin lira tazminatla ayrılan işçi, 24 bin lira alacak.yüzde 15’lik vergi dilimindekiler ise örneğin; 1 Ocak 2018’de işten 95 bin lira kıdemle ayrılan işçiye, aşağı yukarı 4 bin lira iade edilecek.

NEREYE BAŞVURULACAK?

5 senelik vakit aşımı 2019’dan geriye doğru hesaplanacak. Yani verginin kesildiği tarihten sonra en geç 5 sene içersinde müracaat dilmesini gerekiyor. Mesela daha evvelce hiç dava açmayıp bu sene dilekçe verenler, en çok 2014’e kadar olan devre amacıyla iade alabilir. İade almak amacıyla hak sahiplerinin vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekiyor. Vergi iadesinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla alakalı olarak yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilemeyecek.