KOAH tedavisi nasıl yapılır? KOAH belirtileri neler? KOAH hastalığı nedir?

KOAH,soluk,bir,sigara,ilaçlar,yolu,maruz,darlığı,risk,hava

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, yani KOAH ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberimizde. KOAH hastalığı nedir? KOAH hastalığının nedenleri, bulguları ve tedavisi…

KOAH TEDAVİSİ

KOAH, bütünüyle ortadan kaldırılamamakla beraber, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavi semptomları hafifletebilir, komplikasyonları önleyebilir ve genellikle hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir.

Sigaranın bırakılması KOAH tedavisinin en mühim adımıdır. KOAH’ın kontrolünde en mühim uygulamalar sigaranın bırakılması, ev içi-dış bölge hava kirliliğinin azaltılması ve mesleki tozlar ve kimyasallardan uzak durulmasıdır.

KOAH tedavisinde kullanılan ilaçlar

KOAH’ın tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlardan bazıları sürekli olarak, bazıları ise gerektiğinde kullanılır.

– Nefes açıcı ilaçlar
– İnhalasyon (soluk alma) yolu ile yapılan kortikosteroidler
– Antibiyotikler
– Oksijen tedavisi

Nefes açıcı ilaçlar

– Bu grupta değişik yöntemlerle (soluk yolu, ağızdan vb) yapılan çeşitli ilaçlar yer almaktadır.

– Bu ilaçlar, solunum yollarını mümkün olduğunca açık tutmaya, genişletmeye yarar. Böylece nefes darlığı azalır.

– KOAH’da nefes sıkışması olduğunda soluk yolu ile yapılan ve tesiri süratli başlayan nefes açıcı ilaç almanız gerekebilir.

İnhalasyon (nefes alma) yolu ile yapılan kortikosteroidler

– Bu ilaçlar, solunum yollarındaki mikrobik olmayan iltihabı azaltırlar.

– İlaçların soluk yolu ile alınması yan tesirlerinin yok denecek kadar azaltılması ve direkt olarak akciğerlere tesir etmesi yönünden bilhassa tercih edilir.

– Solunum yolu ile verdiği ilaçların tesirli olması için doğru şekilde kullanılması gerekir. İlaçlar, doktorun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Tedaviye uyum, yani ilaçların her gün derli toplu kullanılması da çok mühimdir.

– Hem nefes açıcı hem de inhalasyonla yapılan kortikosteroidleri bir arada içeren toplu inhaler ilaçlar da bulunmaktadır.

Antibiyotikler

Solunum yolu enfeksiyonları KOAH bulgularınin alevlenmesine yol açabilir. Antibiyotikler KOAH alevlenmelerinin tedavisine yardımcı olurlar.

Oksijen tedavisi

Orta-ileri derecede KOAH’ı olan hastaların kandaki oksijen düzeyleri düştüğünde oksijen tedavisi almaları gerekebilir.

KOAH NEDİR?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), amfizem, kronik bronşit ve refrakter (geri dönüşümsüz) astımı da sahibi olan ilerleyici akciğer hastalıklarını açıklamak için kullanılan bir şemsiye terimdir. Bu hastalık nefes darlığı ile karakterizedir.

Bu, çoğu vakit sigara dumanından kaynaklanan tahriş edici gazlara ya da partiküllü maddelere uzun vakit maruz kalmadan kaynaklanır. KOAH’lı şahıslar kalp hastalığı, akciğer kanseri ve çeşitli diğer haller geliştirme riski altındadırlar.

Amfizem ve kronik bronşit, KOAH’a katkıda tespit edilen en yaygın iki durumdur. Kronik bronşit, akciğerlerin hava keselerine (alveollerine) ve buradan hava taşıyan bronşiyal tüplerin kaplamasının iltihaplanmasıdır. Günlük öksürük ve mukus (balgam) üretimi ile karakterizedir.

Amfizem, sigara dumanı ve diğer tahriş edici gazlar ve partikül madde hasarına maruz kalmanın neticesi olarak akciğerlerin en ufak hava geçitlerinin (bronşiyoller) sonundaki alveollerin tahrip edildiği bir durumdur.

KOAH BELİRTİLERİ

KOAH bulguları her şahıs için değişik olabilir, fakat yaygın belirtiler şunlardır:

– Efor (yorulma) ardından çoğalan nefes darlığı
– Sık öksürük (mukuslu ve mukussuz)
– Hırıltı
– Göğüste sıkılık

Öksürük

KOAH hastalarının çoğunda ilk bulgu öksürüktür; nefes darlığı ile beraber olabilir. Sigara içenler, hafif başlayıp vakitle yaşamlarının bir parçası olan öksürüğü önemsemez ve sigara öksürüğü sanırlar. Sabahları ve kış aylarında yakınmalar daha sık ve şiddetlidir. Başlangıçta yakınmaların önemsenmemesi hastalığa erken tanı konmasını geciktirir.

Balgam çıkarma

Öksürükle beraber balgam çıkarma sabahları daha çoktur. Balgam genellikle sümüksü ve beyaz renklidir. Balgam miktarının artması, renginin sarı ya da yeşil renge dönüşmesi solunum yollarında mikrobik bir iltihabın bulunduğunun göstergesidir.

Nefes darlığı

Nefes darlığı, bilhassa hareket esnasında meydana çıkar ve seneler içersinde yavaş yavaş artar. Nefes darlığı başlangıçta süratli yürürken ya da merdiven/yokuş çıkarken meydana çıkarken seneler içersinde giyinme, konuşma, hem de istirahat durumunda bile hissedilir duruma gelir. Hastalık vakit içersinde geliştikçe hafif alış veriş poşetini taşıma, hem de yıkanma gibi günlük aktiviteler bile yapılamaz duruma gelebilir. Zaman içersinde göğüs kafesi genişler ve bir fıçı şeklini alabilir. Nefes alındığında, kaburga Aralıkları içeri doğru çekilir ve hasta nefesini dudaklarını büzerek vermeye çalışır.

KOAH HASTALIĞININ NEDENLERİ

KOAH gelişimi için bütün dünyada en yaygın görülen risk etkeni sigara dumanıdır. Sigara içenler, içmeyenlere göre, daha çok solunumsal şikâyetlere, daha çok solunum fonksiyon kayıbına ve daha yüksek KOAH ölüm oranlarına sahiptirler. Diğer tip tütün tüketimi (pipo, nargile vb.) ve bölgesel tütün dumanı da KOAH gelişimine katkı yapar.

KOAH gelişiminde genetik risk faktörlerinin rolü şimdilik çok iyi aydınlatılamamış olmasına rağmen, sağlıkta eşitsizlik, bilhassa biyomas (odun, tezek, kök benzeri yakıt) tüketimine ikincil iç bölge hava kirliliği ve tozlu-dumanlı işyerlerinde çalışmanın en önemli bölgesel risk faktörleri bulunduğu bilinmektedir. Son senelerde önemi giderek vurgulanmaya başlayan fiziksel aktivitede azalma, hareket etmemezlik de bundan sonra bir risk etkeni olarak kabul edilmektedir.

KOAH İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

KOAH için risk faktörleri şunları içerir:

Tütün dumanına maruz kalma

KOAH için en mühim risk etkeni uzun vakitli sigara içmektir. Pipo içenler, puro içenler ve sigara dumanına maruz kalan şahıslar risk altında olabilirler. Astım, kronik inflamatuar hava yolu hastalığı ve sigara tüketimi kombinasyonu KOAH tehlikesini daha da artırır.

İş içerisinde kimyasal maddelere ve tozlara maruz kalma

İşyerindeki kimyasal buharlara ve tozlara uzun vakit maruz kalmak akciğerlerinizi tahriş edebilir. Kömür ve metal işçilerinde, ulaşım sektöründe çalışanlarda, odun işçilerinde, kâğıt imalatında çalışanlarda ve çimento, tahıl ve tekstil işçilerinde KOAH görülme olasılığı daha çoktur. Bu iş alanlarında çalışanlar sigara da içiyorlarsa, hastalığın meydana çıkma olasılığı çok yükselmektedir.

Yakıttan çıkan dumanlara maruz kalma

Gelişmekte olan ülkelerde, kötü havalandırılan evlerde yemek pişirmek için kullanılan yakıtlardan çıkan dumanlara maruz kalan insanlarda, KOAH ilerleme riski daha yüksektir.

Yaş

KOAH seneler içersinde yavaş yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Bu çoğu insanda semptomlar 35-40 yaşlarında meydana çıkar.

Genetik

Hastaların aşağı yukarı %1’inde KOAH, akciğerleri korumaya yardımcı olan alfa-1 antitripsin adlı bir enzimin bedende kalıtsal olarak yetersiz düzeyde olması neticesi gelişir. Bu şahıslarda sigara tüketimi KOAH’ın meydana çıkışını hızlandırır.