Kolobom nedenleri, bulguları ve tedavisi…

Kolobom nedenleri, bulguları ve tedavisi…

KOLOBOM NEDİR? Kolobom doğumdan evvel meydana gelen göz anormallikleridir. Kolobom, Yunanca kısık, sessiz ya da kusurlu manasına gelmektedir. İris, uvenin en ön kısmıdır (gözün orta tabakası). Bir coloboma, iris gibi göz yapılarından birisinde tespit edilen bir deliktir. Doğumdan (doğuştan) ya da göz ameliyatı ya da göz travmasından kaynaklanabilir. Bir koloboma bir ya da iki gözü etkileyebilir.

Kolobomlarda, gözü meydana getiren yapılarda doku parçaları eksiktir. Gözün renkli kısımları da dahil olmak üzere, gözün birkaç bölümünden birisinde çentik ya da boşluk olarak görünebilir.

Kolobomlar bir ya da iki gözde de bulunabilir ve boyutlarına ve konumlarına bağlı olarak bir bireyin görüşünü etkileyebilir. Gözde “anahtar deliği” görünümüyle neticelenen irisi etkileyen kolobomlar genelde görme kayıbına yol açmaz. Retinayı etkileyen kolobomlar, görsel alanın belirli bölümlerinde görme kayıbına neden olur. Büyük retinal kolobomlar ya da optik siniri etkileyenler, düşük görmeye sebep olabilir; bu, gözlük ya da kontakt lenslerle tamamiyle düzeltilemeyen görme kayıbına sebep olabilir.

KOLOBOM BELİRTİLERİ

İris, göz bebeğinin boyutunu iki kas üzerinden ayarlayarak göze giren ışığın sayısını denetim eder. İris arızalı olduğunda, bu denetim işlevini bundan sonra gerçekleştiremez. İris kolobomu olan insanlar parlamalara karşı daha hassastır, zira daha çok dağınık ışık “genişletilmiş göz bebeği” nden göze girebilir. Mavi renkli blok filtreler etkilerin önlenmesine yardımcı olabilir.

Düzensiz şekilli bir göz bebeği genelde irisin tabanında bir yırtılmaya işaret eder. Bu gözyaşı normal göz bebeğinin altında meydana gelirse, gözyaşı nedeniyle meydana gelen “ikinci” göz bebeği üst kapak tarafından kaplanmadığından hastalar çift görme ile karşılaşırlar. Görme üzerindeki etkiler, kolobomun ciddiyetine ve büyüklüğüne bağlıdır.

Bir diğer özellik, bilhassa iris kolobomu büyükse görünümdür. Genelde diğer bir bireyin yüzüne baktığımız için bu kusuru saklamak zordur. Hastalar kendilerini damgalanmış hissedebilir ve psikolojik stres yaşayabilir.

KOLOBOM NEDENLERİ

Çoğu koloboma vakası, eskiden rastgele bir aile hikayesi olmadan meydana çıkar, fakat birtakım ailelerde koloboma kalıtımsal olabilir ya da hamilelik esnasında belirli ilaçlar ya da enfeksiyonlar gibi bölgesel faktörlerden kaynaklanabilir.

Bazen, koloboma aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer göz koşullarının tehlikesini artırabilir:

– Glakom
– Retina dekolmanı
– Koroidal neovaskülarizasyon
– Katarakt

KOLOBOM TEDAVİSİ

Günümüzde kolobomun tedavisi yoktur. Kolobom olan çocuğun ilk yıllarında, hastalığın etkilerinin ve göz sağlığının takip edilmesi için hastanede uzman bakımı alması gerekir. Bu denetimlerin sıklığı çocuğun ihtiyacına göre belirlenecektir. Kolobom olan çocuklarda glokom hastalığı (yüksek göz basıncı) ve retina dekolmanı ilerleme riski yüksek olabilir. Her iki hastalığın da tedavisi vardır.

Eğer çocuğunuzun göz sağlığı sabit ise ve komplikasyon gelişmiyor ise, yedi yaşına kadar her altı ayda bir, daha sonra senede bir kez göz testi yapılması gereklidir. Bu göz testlerini bir ortoptist ya da optisyen de yapabilir.

Kolobom olan çocukların gözlük takması gerekebilir. Fakat gözlükler kolobomdan kaynaklanan görme problemlerini düzeltemezler. Fakat gözlük, kolobom sebepli olmayan yakını ya da uzağı görememe problemini düzeltmede kullanılır.

Bazen, daha ileri evrelerde kontak lens tüketimi gerekebilir. Bu, gözbebeğinin anahtar deliği görünümünü yuvarlaklaştırmaya yardımcı olur.

Işık hassasiyetine bağlı olarak, güneş gözlüğü ya da azalan görüşü düzeltebilecek birtakım yardımcı araçlar önerilebilir.