Konya Beyhekim Devlet Hastanesi kantini kiraya verilecektir

beyhekim

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi Turgut ÖZAL Caddesi No:14 adresinde bulunan Konya Beyhekim Devlet Hastanesi bünyesindeki Kantin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif ihale usulü ile yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

1-İhale konusu iş: Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Kantin Kiralama İşi

2-İşin süresi: 2 (İki)Yıldır.

3-İhalenin Yapılacağı Yer: Konya İl Sağlık Müdürlüğü – Horozluhan Mahallesi Abdül Basri Sok. No:4 Selçuklu/KONYA

4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel: 1(Bir) yıllık tahmini kira bedeli 840.000,00 TL (Sekiz Yüz Kırk Bin Türk Lirası)

5-Geçici Teminat Bedeli % 30: 252.000,00 TL (İki Yüz Elli İki Bin Türk Lirası) Geçici Teminat Bedeli banka mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubu süresiz ve geçici teminat mektubunun teyit yazısının ibrazı gereklidir.

6- İhalenin Yapılacağı Tarih – Saat: 25.08.2020 Salı günü saat: 10:00’da

7-Toplam Kantin Kullanım Alanı: Kapalı Alan: 206,25 m² + Açık Alan:227,85 m² + Otomat Alanları:9,00 m² Toplam Kantin Kullanım Alanı: 443,10 m² ‘dir.