Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından 4 adet taşınmaz satış ilanı

Mülkiyeti Belediyeye ait, tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır. 7.3. Gerçek kişi olması halinde: 7.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı), 7.3.2. İmza beyannamesi, 7.4. Tüzel kişi olması halinde: 7.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları … Okumaya devam et Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından 4 adet taşınmaz satış ilanı