Konya Teknik Üniversitesi 3 Bilişim personeli alacak

konya-teknik-universitesi

Konya Teknik Üniversitesi 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

WEB YAZILIM UZMANI 2 katına kadar
SİBER GÜVENLİK UZMANI 3 katına kadar
AĞ ve SİSTEM UZMANI 4 katına kadar

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 08 Eylül 2020 tarihinde www.ktun.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Başvurular, 27 Temmuz – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Üniversitemiz web sayfasında (www.ktun.edu.tr) yayımlanan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 28 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar “Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1, 42150, Selçuklu/KONYA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta/kargo ile gönderilmek suretiyle
yapılacaktır.

b) Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

c) Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvurabileceklerdir. Aynı anda birden fazla pozisyona yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

d) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.