Kozaklı Belediye Başkanlığı 3 sayaç memuru alacak

sayaç-okuyucu-elamını-alım

Kozaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere;“Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sayaç
Memuru
GİH 11 1

 • Lise ve Dengi Okullardan
  mezun olmak
 • B sınıfı sürücü Belgesine
  sahip olmak
  Kadın/
  Erkek
  P94 50

Sayaç
Memuru
GİH 9 2

 • Lisans düzeyinde eğitim
  veren fakültelerin İşletme
  veya Kamu Yönetimi
  bölümlerinin birinden
  mezun olmak,
 • B sınıfı sürücü Belgesine
  sahip olmak
  Kadın/
  Erkek
  P3 50

Sınava girmek isteyen adaylar, www.kozakli.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir