Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

personel-alimi-kamu-isci-memur

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı detayları. Her bir pozisyon için özel şartlar’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak başvuru esnasında yüklenecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ (Başvuru dijital ortamda olacak evrak alınmayacak!) Başvurular elektronik ortamda Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden 17/05/2021-31/05/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Söz konusu ilân, sözlü/uygulamalı sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.

KPSSP3 puanı 70’in altında olan ya da KPSS belgesi bulunmayan adayların KPSS puanlarının 70 olarak, geçerli yabancı dil puanı bulunmayanların yabancı dil puanlarının (0) olarak değerlendirilecektir. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde (10/06/2021 tarihine kadar) gerekçeleriyle birlikte, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.