Manisa Celal Bayar Üniversitesi 35 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alıyor

manisa-celal-bayar-universitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 35 adet sözleşmeli personel alımı başladı.

Hemşire 30 (otuz)
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık
Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun
olmak.

Ebe 2 (iki)
Sağlık Bilimleri Fakültesi ya da Sağlık Yüksekokullarının Ebelik
lisans bölümlerinden mezun olmak.

Röntgen
Teknisyeni 3 (üç)
Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümünden
mezun olmak.

Müracaatlar, 03.07.2020 – 10.07.2020 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında Üniversitemiz
“ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasından sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya
posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle “ilan.mcbu.edu.tr”
adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş
Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise,
istenen diğer belgeleri (mezuniyet belgesi ve KPSS sonuç belgesi) ilgili alanlara yükleyip en altta yer
alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar
sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu
unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler
sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz
etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe
aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır