Meram Belediye Başkanlığı Ayanbey Mahallesi’nde taşınmaz satışı yapacak

meram-belediyesi

Meram Belediye Başkanlığı Ayanbey Mahallesi’ndeki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, taşınmazı Yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışını yapacaktır.

Ayanbey Mahallesi 42221 ada 6.094,11 m² miktarındaki 2 nolu taşınmaz mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Mesken Sahası [ E: 0.15 ( 1600 m² ye 1 ev ) ]’na isabet eden 4.000.000,00 TL muhammen bedelli 120.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 sayılı Yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır.


(3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den
istisnadır.) Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası – Emlak ve istimlak Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 22/07/2020 Çarşamba günü saat 15.45’de Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.