Meram Belediye Başkanlığı ihale ile taşınmaz satışı yapacaktır

Küçükaymanas Mahallesi 40351 ada 5.601,91 m² miktarındaki 3 nolu taşınmaz mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında [E: 1.80 Yençok: 10 Kat] Mesken Sahası’na isabet eden 8.400.000,00 TL muhammen bedelli 252.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 sayılı Yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. (3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) … Okumaya devam et Meram Belediye Başkanlığı ihale ile taşınmaz satışı yapacaktır