Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 121 sözleşmeli personel alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine 4/B kapsamında 121 sözleşmeli personel alımı başladı. İşte başvuru şartları.

Hemşire 58 Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak

Ebe 20 Yükseköğretim kurumlarının ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

Laborant 5
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri 6
İlk ve Acil Yardım / Paramedik önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış olmak

Sağlık Teknikeri 2
Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri 5
Diyaliz önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış olmak.

Röntgen
Teknisyeni 5
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış olmak.

Diğer Sağlık
Personeli 2
Perfüzyon Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış olmak.

Diğer Sağlık
Personeli 1
Fizyoterapi önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış olmak

Diğer Sağlık
Personeli 2
Eczane Hizmetleri önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış olmak.

Diğer Sağlık
Personeli 2
Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış olmak.

Diğer Sağlık
Personeli 1
Radyoterapi önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış olmak.

Diğer Sağlık
Personeli 10 Yaşlı Bakımı önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış olmak.

Diğer Sağlık
Personeli 2
Nükleer Tıp Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl çalışmış olmak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin www.meramtip.com.tr adresinden online Başvuru Formunun
eksiksiz doldurulması ve yukarıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru esnasında sistemin
üreteceği referans kodunu mutlaka not ederek yapacakları kontrol işlemleri ve müracaatlarında bu kodu kullanacaklardır. Adaylar sadece tek
bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da
geçersiz sayılacaktır. İlanımızın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecektir.