Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) 20 Memur Alacak

meski

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Memur

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans programlarının birinden mezun olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75 Puan

Memur

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans Lisans programlarının birinden mezun olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75 Puan

Bilgisayar İşletmeni

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.
Erkek/ Kadın P93 En az 75 Puan

Mühendis

Harita Mühendisliği Lisans programlarının birinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75 Puan

Mühendis

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75 Puan

Mühendis

Üniversitelerin Makine Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75 Puan

Mühendis

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75 Puan

Mühendis

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75 Puan

Mühendis

Üniversitelerin Orman Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/ Kadın P3 En az 75 Puan

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya kurumumuz internet sayfasından (www.meski.gov.tr) temin edilebilecektir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvurular 02.08.2021 – 06.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla; MESKİ Genel Müdürlüğü,İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Zeytinlibahçe Cad. No:99 Akdeniz/MERSİN adresine veya insankaynaklari@meski.gov.tr adresine göndererek yapabileceklerdir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır

SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü sınav; MESKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binasında 01.09.2021 günü Saat 09:00’da yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları

  1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
  3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat Konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.