Nevralji türleri ,Nevralji nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Nevralji nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Nevralji amaçlari, bulguları ve tedavisi…

NEVRALJİ NEDİR?

Nevralji terimi, sinirlere dair “nöro” ve ağrıya duyarlılık manasına gelen “algesia” kelimelerinin bir kombinasyonunu ifade eder. Nevralji bu amaçla bir ya da daha çok sinirde hissedilen ağrıyı tanımlar.

Normalde ağrı, ağrı reseptörlerinin uyarılmasıyla tetiklenir, fakat nevralji durumunda, bu reseptörlerin uyarılması olmadan ağrı meydana gelir ve bunun yerine sinirlerin bünyesinde ya da işlevinde anormal bir değişiklık meydana gelir.

Çoğu durumda, ağrının sebebi bilinmemektedir. Yaşça büyük olan insanlar daha hassastır, fakat rastgele bir yaştaki insanlar da etkilenebilir.
NEVRALJİ TÜRLERİ

Ağrının mevkisine göre sınıflandırılmış iki ana nevralji türü vardır:

– Merkez nevralji
Bu omurilikten ya da beyinden kaynaklanan nevraljiyi tanımlar.

– Periferik nevralji
Bu, periferik sinir sisteminden kaynaklanan nevralji manasına gelir.

En sık görülen nevralji örneklerinden bazıları şunlardır:

Postherpetik nevralji

Bu tür nevralji zona komplikasyonu olarak meydana çıkar ve bedenin rastgele bir yerinde olabilir. Zona ağrılı döküntü ve kabarcıklar ile karakterize viral bir enfeksiyondur. Nevralji, zona salgının bulunduğu her yerde meydana çıkabilir. Ağrı hafif ya da kuvvetli ve kalıcı ya da Aralıklı olabilir. Aylarca ya da senelerce sürebilir. Bazı durumlarda, döküntüden evvelce ağrı oluşabilir. Her vakit bir sinir yolu süresince meydana çıkar, bu yüzden genelde bedenin bir doğrultusunda görülür.

Trigeminal nöralji

Bu tür nevralji, beyinden geride bıraktığımız ve yüzün değişik bölgelerine dallanan trigeminal sinirin ağrısıyla ilişkilidir. Ağrının sebebi, beyin sapı ile birleştiği yerdeki sinire basan bir kan damarı olabilir. Hem de multipl skleroz, sinir hasarı ya da başka amaçlarden de kaynaklanabilir. Trigeminal nevralji genelde bir tarafta, yüzünde kuvvetli, yineleyen ağrıya niçin olur. En çok 50 yaşından büyük şahıslarda görülür.

Glossofaringeal nevralji

Glossofarengeal sinirin bir sorunu sebebiyle bademcik ve boğaz çevresindeki bölümde ve dilin gerisinde yine yine ağrıya niçin olan seyrek bir hastalık.

Atipik trigeminal nevralji

Yanaklarda, sinüslerde, alında, çenelerde, göz bölgesinde ve tapınaklarda yanma, yanma ve bazı durumlarda de elektrik çarpması aynısı bir his ile yanma ve yanma ile karakterizedir. Tipik nevraljiden değişik olarak, bu nevralji saç derisi ve boynunda da hissedilir.

Oksipital nevralji

Daha ufak ve daha büyük optik sinirlerin hasar görmesi boyunda, baş bölgesinde ve gözlerin gerisinde ağrı ya da azalmış hissi verir.

NEVRALJİ BELİRTİLERİ

Nevraljiniz varsa, aşağıdakileri yaşayabilirsiniz:

– Etkilenen cilt son derece hassastır.
– Ağrı keskindir. Yanma, soğuk ya da elektrik çarpması gibidir.
– Sinirden beslenen kaslar zayıf ya da felçli gibi hissedilir.
– Acı sıksık olabilir ya da gelip gidebilir, fakat her vakit aynı yerdedir. Hem de bölümde