Ondokuz Mayıs Üniversitesi 95 sözleşmeli sağlık personeli alımı başvurusu

ondokuzmayis-universitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşire, Sağlık Teknikeri ve Eczacı dahil 2018 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 95 (doksanbeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Hemşire 30 KPSSP3
Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik
Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.

Hemşire 10 KPSSP94
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü
mezunu olmak.

Eczacı 6
KPSS şartı
aranmamaktadır. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Laborant 3 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri Programı en az
önlisans mezunu olmak.
Sağlık Teknikeri 18 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ameliyat Teknikerliği veya Cerrahi Teknikerliği
Programı mezunu olmak.
Sağlık Teknikeri 3 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Elektronörofizyoloji Programı mezunu olmak.
Sağlık Teknikeri 3 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri Programı mezunu
olmak.

Sağlık Teknikeri 4 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi Programından mezunu olmak.
Sağlık Teknisyeni 2 KPSSP94
Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp
Teknisyenliği veya İlk ve Acil Yardım
Teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 3 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Nükleer
Tıp Programı mezunu olmak.
Diğer Sağlık Personeli 6 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Radyoterapi Programı mezunu olmak.
Diğer Sağlık Personeli 3 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji
Laboratuvar Teknikleri bölümü mezunu olmak.
Diğer Sağlık Personeli 3 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz
bölümünden mezunu olmak
Diğer Sağlık Personeli 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Odyometri bölümünden mezun olmak

Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
2-Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
3- Eczacılar için “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde
KPSS şartı aranmadığından başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması
halinde adaylar Lisans not ortalamasına göre alınacaktır. Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük
ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm
tablosu esas alınacaktır). Puanların eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya hak
verilecektir.