Osmangazi Belediye Başkanlığı memur alımı başvurusu başladı

Bursa İli Osmangazi Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alımı yapıyor. KPSS taban puanı taşımak kaydıyla, açıktan atama yoluyla memur alımı başvuruları başladı.

TAHSİLDAR GİH 8 2
Önlisans düzeyinde eğitim veren
okulların Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Maliye, Emlak ve
Emlak Yönetimi, İşletme Yönetimi,
Yerel Yönetimler, Bankacılık ve
Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım bölümlerinin birinden mezun
olmak,
Kadın/Erkek P93 En az 60
Puan

VEZNEDAR GİH 7 3
Önlisans düzeyinde eğitim veren
okulların Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Maliye, Emlak ve
Emlak Yönetimi, İşletme Yönetimi,
Yerel Yönetimler, Bankacılık ve
Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım bölümlerinin birinden mezun
olmak,
Kadın/Erkek P93 En az 60
Puan

Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.


b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 31.08.2020 Pazartesi günü Belediyemiz www.osmangazi.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.


c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ne www.osmangazi.bel.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Ayrıca Posta yoluyla da gönderilecektir.


d) Adaylar, Sınav Giriş Belgesini sınava girişte ibraz edecektir.
e) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.