Osmanlı Devletin’de İlkler Listesi

osmanli-devleti-ilkleri-Osmanlı Devletinin az bilinen ilkleri

Ayasofya’da ilk Cuma Namazı hangi tarihte kılındı? İlk şair padişah kimdi? Osmanlı’da şehit olan ilk ve tek padişah kimdir?

Osmanlı Devleti’nde İstanbul’un ilk valiliğini kim yapmıştır?

Osmanlı Devleti’nde İstanbul’un ilk valiliğini; Karıştıran Süleyman Bey yapmıştır.

Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma hangisidir?

26 Ocak 1699 tarihinde Osmanlı ile başlarında Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu bulunan diğer Kutsal İttifak Devletleri (Avusturya, Venedik ve Lehistan) arasında imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır.

Osmanlı Devleti’nde ilk piyanist olan padişah kimdir?

İlk piyanist olan padişah V. Murad’dır. V. Murad Mızıka-yı Hümâyun komutanı Guatelli Paşa ve Augusto Lombardi adlı bir diğer İtalyandan aldığı piyano dersleriyle musiki alanında ilerleme kaydetti ve kendi kendine birçok şarkı besteledi.

Ayasofya’daki ilk Cuma namazı ne zaman kılınmıştır?

Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethettikten sonra, ilk cuma namazını Ayasofya’da 1 Haziran 1453 tarihinde kılmıştır.

Osmanlı Devleti’ndeki ilk gazete olan Takvim-i Vekayi hangi padişah döneminde çıkmıştır?

Takvim-i Vekayi, II. Mahmud döneminde çıkmıştır.

Afrika’daki ilk toprak hangi padişah zamanında alınmıştır?

Afrika’daki ilk topraklar I. Selim zamanında; I. Selim’in Mısır seferine çıkmasıyla, Memlük Sultanlığı’na son vermiş ve İslam dünyası üzerinde bütünleyici ve birleştirici bir lider olarak anılmasını sağlamıştır. Asya kıtasında Suriye, Filistin ve El-Cezire ile Hicaz’ı ve Afrika’da ise Mısır’ı alarak kutsal emanetleri devir almış, Mekke ve Medine’nin koruyuculuğunu üstlenmiştir.

Osmanlı Devleti’ndeki ilk şair padişah kimdir?

Osmanlı Devleti’ndeki ilk şair padişah II. Murad’dır.Osmanlının 6. Padişahı olan II. Murad, şair, Muradî mahlasıyla şiirler yazmıştır.

Osmanlı Devleti’ndeki ilk kıyafet kanunu hangi padişah tarafından yapılmıştır?

Osmanlı Devleti’ndeki ilk kıyafet kanunu II. Mahmud döneminde yaptırıldı. 1828 yılında yayınladığı Kıyafet Nizamnamesi ile sarık, kavuk ve biniş giyilmesini yasaklayıp, ceket, pantolon ve fes giyilmesi kuralını getirdi ve kendi de sakalını kısa keserek modern kıyafetler ile halkın içine çıktı.

Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı hangi padişah döneminde yapılmıştır?

Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı II. Mahmud zamanında yaptırılmıştır. Nedeni ise 1831 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra Asakir-i Mansure-i Muhammediye ismiyle kurulacak orduya kaç asker alınacağını öğrenmektir.

Osmanlı Devleti’nde savaşta şehit olan ilk ve tek padişah kimdir?

Osmanlı Devleti’nde savaşta şehit olan ilk ve tek padişah I. Murad’dır. I. Murad, I. Kosova Savaşı’ndan sonra savaş alanını gezerken bir Sırp askeri olan Milos Obilic tarafından hançerlenerek öldürüldü.