Sağlık Bakanlığı 2019’da 16 bin sözleşmeli personel alacak

diger-teknisyen-tekniker-personel-alımı

Sağlık Bakanlığı yaptıgı duyuru ile başvurular Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden yapılacak olup işkur sitesinden veya İşkur il merkezlerinden şahsen yapılması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı 2019’da 16 bin sözleşmeli personel alacak

ŞARTLARI NELERDİR?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir; 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. 2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 3. 36 yaşından almamış olmak. 4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak). 5. Başvurulan için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere olmak. 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak. 7. İşe göndermede öncelik hakkına olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye olmak. 8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde; a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak. b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.