Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4/B sözleşmeli 3 personel alıyor

saglik-bilimleri-universitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4/B kapsamında sözleşmeli 3 personel alımı başvuruları başladı.

İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Mühendis

Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. İstanbul KPSS P3

Teknisyen

İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programından mezun olmak, Afet
Bilinci Sertifikasına, Bilgi ve Sistem Güvenliği Geliştirme Sertifikasına,
Eğitimcinin Eğitimi Sertifikasına, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her
Türlü Çöp ve Atık Maddeler ile İlgili İşler Sertifikalarına sahip olmak,
Mezuniyet sonrası alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.
İstanbul KPSS P93

Büro Personeli

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun
olmak, Yönetici Asistanlığı Sertifikasına, Dosyalama ve Arşivleme
Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına, MEB onaylı Autocad
Sertifikasına, Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı Sertifikalarına sahip
olmak. İstanbul KPSS P93

Başvuru yapmak isteyen adayların; http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler