Selçuk Üniversitesi 250 sözleşmeli sağlık personeli alacak

selcuk-universitesi-15-isci-kura-sonuclari

Konya Seçuk Üniversitesi 250 sözleşmeli Hemşire, ebe, Laborant ve Eczacı sağlık personeli alacak

Hemşire
Yükseköğretim
Kurumlarının Lisans
Düzeyinde Eğitim Veren
İlgili Bölümlerinden
Mezun Olmak
200

Ebe
Yükseköğretim
Kurumlarının Lisans
Düzeyinde Eğitim Veren
İlgili Bölümlerinden
Mezun Olmak
10

Laborant
Sağlık Laboratuarı, Tıbbi
Laboratuar, Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri
önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
6

Eczacı
Eczacılık Fakültesi
Mezunu
Olmak.
1

Röntgen
Teknisyeni
Yükseköğretim
Kurumlarının
Önlisans
Düzeyinde Eğitim
Veren İlgili
Bölümlerinden
Mezun Olmak
14

Röntgen
Teknisyeni
Yükseköğretim
Kurumlarının
Önlisans
Düzeyinde Eğitim
Veren İlgili
Bölümlerinden
Mezun Olmak
1
En az 5 yıl 3. Basamak kamu
hastanelerinin girişimsel radyoloji
anjiografi ünitesinde çalışmış
olmak ve belgelendirmek.

Biyolog
Yükseköğretim
Kurumlarının
Lisans
Düzeyinde
Eğitim Veren
İlgili
Bölümlerinden
Mezun Olmak
1

Diğer Sağlık Personeli
(Perfüzyonist)
Perfüzyon
alanında lisans
eğitimi veren
Fakülte veya
Yüksekokullardan
mezun veya diğer
Lisans eğitimleri
üzerine perfüzyon
alanında yüksek
lisans yapmış
olmak.
3

Sağlık Teknikeri
(Elektronörofizyoloji)
Yükseköğretim
Kurumlarının
Önlisans
Düzeyinde Eğitim
Veren İlgili
Bölümlerinden
Mezun Olmak
5

Sağlık Teknikeri
(Diyaliz)
Yükseköğretim
Kurumlarının
Önlisans
Düzeyinde Eğitim
Veren İlgili
Bölümlerinden
Mezun Olmak
5

Sağlık Teknikeri
(Radyoterapi)
Yükseköğretim
Kurumlarının
Önlisans
Düzeyinde Eğitim
Veren İlgili
Bölümlerinden
Mezun Olmak
1

Sağlık Teknikeri
(Aneztezi)
Yükseköğretim
Kurumlarının
Önlisans
Düzeyinde Eğitim
Veren İlgili
Bölümlerinden
Mezun Olmak
2

Sağlık Teknikeri
(Biyomedikal Cihaz
Teknikeri)
Biyomedikal Cihaz
Teknolojisi
önlisans
programından
mezun olmak
1

Önlisans ve Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) sınavına girmiş olması

Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları başvurunun detaylarına T.C. kimlik numarası ve başvuru sonrası görüntülenen referans numarasını kullanarak http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresinden ulaşabilmekte, herhangi bir eksikliği görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.

Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai
bitimine kadar) Üniversitemiz “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru
şeklinde yapılacaktır.