Şeker Fabrikası personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

diger-teknisyen-tekniker-personel-alımı

Şeker Fabrikası personel alımı 12 Şubat 2019 tarihinde saat 14.00’da geçekleştirilecek. Personel alımı ihalesi Taşköprü Yolu Üzeri 18 Km Bük Köyü Mevkii Taşköprü/ Kastamonu adresinde yapılacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğü – Ofis Binası – Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.


1-İdarenin
a) Adresi : TASKÖPRÜ YOLU 18. KM BÜK KÖYÜ MEVKII 37070 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662427311 – 3662427333
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhasebe servisi ve bağlı birimlerinde 5 adet personelin 3 ay süresince çalıştırılması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2019, işin bitiş tarihi 31.05.2019

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Taşköprü Yolu Üzeri 18 Km Bük Köyü Mevkii Taşköprü/KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 12.02.2019 – 14:00