Selçuklu Belediye Başkanlığı 15 Memur Alımı Yapacak

selcuklu-belediyesi

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Memur

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi, İktisat ve İşletme bölümlerinin birinden mezun olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair belgeye sahip olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Kadın/Erkek KPSS
P3 En az 70 puan

Memur

Önlisans Muhasebe programından mezun olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair belgeye sahip olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Kadın/Erkek KPSS
P93 En az 70 puan

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 16.08.2021 tarihinden 20.08.2021 tarihine kadar mesai günlerinde 08.30 – 16.30 saatleri arasında müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

-Elektronik ortamda, Belediyemiz insankaynaklari@selcuklu.bel.tr e-posta adresine,
-Şahsen yapılacak başvurular Selçuklu Belediyesi İstihdam Merkezine yapabilir veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Selçuklu Belediyesi (Şeyh Şamil Mah. Doç.Dr. Halil Ürün cad. No:19 Selçuklu / KONYA) adresine gönderilebilecektir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ticaret Bakanlığı 75 Sözleşmeli Personel Alıyor

Danıştay Başkanlığı 5 sözleşmeli Bilişim Personeli