Sevgilisinin eşine sevişme videosu gönderdi, tazminata mahkum oldu

Uzmanlara Göre 7 Ortak Seks Rüyaları Ne Demek

Evinde otururken, eşinin kendisini aldattığı kadının cep telefonuna gönderdiği cinsel içerikli video görüntüsüyle şoke olan genç kadın çılgına döndü.

Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açan kadın. Mahkeme, zina sebebiyle tarafların boşanmasına hükmetti.

Mahkeme, aldatan kocanın eşine aldatılma nedeniyle 7 bin 500 lira manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Ardından aldatılan kadın, 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

CİNSEL İLİŞKİ VİDEOSUNU KADINA GÖNDERDİ

Cinsel ilişki kayıtlarının tarafına gönderilmesinin kişilik haklarına saldırı olduğunu öne süren kadın. Davalının, kadınlık gururunu incitmek kastıyla video görüntülerini kendisine izlettirdiğini ve kayıtların cep telefonuna aktardığını iddia ederek, uğradığı manevi zararın ödetilmesi talebinde bulundu. Mahkemede savunma yapan davalı, iddiaları kabul etmeyerek, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sadakat yükümlülüğünün eşler arasında olduğunu, haksız fiilden kaynaklanan zarar sebebiyle davalının zararın meydana gelmesinde asli olarak sorumlu tutulamayacağını kabul edilerek, davanın reddine karar verdi. Kararı aldatılan kadın temyiz etti.

YARGITAY!DAN EMSAL KARAR

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi: “Davalının, davacının resmi nikahlı eşi ile evli olduğu süre içinde cinsel birliktelik kurduğu, bu birlikteliklerine ilişkin video kaydının davacıya gönderildiği sabittir. Davalının bu eyleminin davacıyı aşağılayıcı, küçük düşürücü nitelik taşıdığı ve kasten iletildiği kabul edilmelidir.

Her ne kadar mahkemece davalının eyleminin davacının kişilik hakkına zarar verecek mahiyette olmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiş ise de, davalının söz konusu videonun davalı tarafından davacıya gönderilmesi haksız ve incitici niteliktedir.

Bu sebeple, davacının kişilik değerlerinin haksız biçimde ihlal olunduğunun kabulü ile davacı yararına uygun bir tutarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçeyle manevi tazminat talebinin tümden reddedilmiş olması doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir. Temyiz edilen kararın açıklanan sebeple bozulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.”