Şeyh Edebali Üniversitesi İŞKUR üzerineden 10 personel alımı yapıyor

seyh-edebali-universitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İŞKUR üzerinden 10 sürekli işçi alımı başvuruları başladı. İşte başvuru şartları.

Temizlik
Hizmetleri
5
En az ilköğretim
en çok
ortaöğretim
(Lise ve dengi)
mezunu olmak
18-35

 1. Temizlik Hizmetlerinin yürütülmesine engel
  olacak bir sağlık sorunu olmamak, (kazanan
  adaylardan Sağlık Kurulu (Heyet ) Raporu
  istenecektir.)
 2. Üniversitemiz iç ve dış mekanlarında ve
  Üniversitemize bağlı merkez ve ilçe birimlerinde
  çalışmayı kabul etmek
 3. İlgili hizmet türünde en az 1 yıl çalışmış
  olmak (SGK Hizmet Dökümü ile
  belgelendirilecektir.)

Güvenlik ve
Koruma Hizmetleri
2
En az
ortaöğretim
(Lise ve dengi)
mezunu olmak
18-35

 1. En az bir ortaöğretim (lise ve dengi okul
  mezunu olup, 5188 sayılı Kanun gereği Özel
  Güvenlik Görevlisi kimlik kartına (silahlı/silahsız)
  sahip olmak,
 2. Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının son
  başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresinin en az
  6 (altı) ay olması,
 3. Üniversitemiz iç ve dış mekanları ile
  Üniversitemize bağlı merkez ve ilçe birimlerinde
  çalışmayı kabul etmek
 4. Vardiyalı çalışmayı kabul etmek
 5. Koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmesine
  engel durumu olmamak (kazanan adaylardan
  tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu
  istenecektir).

Bakım Onarım ve
Teknik Destek
Hizmetleri
(Marangozluk
İşleri )
2
En az
ortaöğretim
(Lise ve dengi)
mezunu olmak
18-35

 1. Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi
  alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan
  Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak,
 2. Bakım ve onarım hizmetlerini yürütmesine
  engel durumu olmamak, (kazanan adaylardan
  Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu istenecektir)
 3. İlgili hizmet türünde en az 1 yıl çalışmış
  olmak.( SGK Hizmet Dökümü ile
  belgelendirilecektir.)
 4. Üniversitemiz iç ve dış mekanları ile
  Üniversitemize bağlı merkez ve ilçe birimlerinde
  çalışmayı kabul etmek

Bakım Onarım ve
Teknik Destek
Hizmetleri
(Elektrik İşleri)
1
En az
ortaöğretim
(Lise ve dengi)
mezunu olmak
18-35

 1. Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik ve
  Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından
  mezun olmak,
 2. Bakım ve onarım hizmetlerini yürütmesine
  engel durumu olmamak (kazanan adaylardan
  Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu istenecektir.)
 3. İlgili hizmet türünde en az 1 yıl çalışmış
  olmak.( SGK Hizmet Dökümü ile
  belgelendirilecektir.)
 4. Üniversitemiz iç ve dış mekanları ile
  Üniversitemize bağlı merkez ve ilçe birimlerinde
  çalışmayı kabul etmek

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 20/07/2020 –
24/07/2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.