Sözleşmeli hemşire, ebe ve sağlık personeli alınacak!

Sözleşmeli hemşire, ebe ve sağlık personeli alınacak!

Bozok Üniversitesi 4/B sözleşmeli hemşire, ebe ve sağlık personeli alacak. Basın İlan Kurumu tarafından yayınlandı. Bozok Üniversitesi, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri alacak. Başvurular 01.03.2019-15.03.2019 Cuma günü saat 17.00’a kadar, Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”