Süleyman Demirel Üniversitesi 62 Hasta Bakıcı alıyor

suleyman-demirel-universitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 62 adet “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Hasta Bakımı
ve Temizliği
Hizmetleri
62
Başvuru tarihi
itibariyle 18
yaşını
tamamlamış, 35
yaşından gün
almamış olmak
Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Alanının Engelli Bakımı veya Hasta Bakımı ve Yaşlı
Bakımı Dallarından, Hasta ve Yaşlı Bakımı veya Hasta
ve Yaşlı Bakım ya da Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe
Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım
Teknisyenliği Dallarından birinden mezun olmak.

Müracaat etmek isteyen adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak 16.09.2020-21.09.2020 tarihlerinde müracaat edebileceklerdir.