Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 74 Safkan Arap Tayı Satıyor

safkan-arap-tayi

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne Ait 74 Baş Safkan Arap Tayının Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde Satışı yapılacaktır.

2018 – 2019 doğumlu 39 baş Dişi ve 35 Erkek tay olmak üzere toplam 74 baş Safkan
Arap tayı tek tek açık arttırma usulü ile satılacaktır.

İhale, 28/07/2020 Salı günü saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
atçılık tesislerinde Alım-Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır.

Tay başına geçici teminat 5.000,00 TL’dir.

İhaleye ilişkin şartname, TİGEM-Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA,
Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmelerimizde görülebilir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tebligat için adres beyanı ve T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,
c) Müşterinin Tüzel kişi olması halinde gerekli yekti belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz
edilmesi,

Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlardan başka ibraz edecekleri
vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşteriler getirecekleri
belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir.
İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

office 2016