Temizlik Görevlisi,Pide Ustası ,Izgara Ustası,Garson personel alımı

Temizlik Görevlisi Personel Alımı İzmir EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Emniyet Müdürlüğü Polis Evi Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden personel alımı yapacaktır.

Başvuru yapan adayın en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olması gerekmektedir. Aday, mesleki deneyim ispatında SGK Dökümü ve 4857 sayılı İş Kanununun 28. Maddesine istinaden önceki çalıştığı işyeri tarafından düzenlenecek olan Çalışma Belgesini Müdürlüğümüze beyan etmesi gerekmektedir,

b) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşundan alınmış ‘Hijyen Eğitimi Belgesi’ne sahip olmak,

c) Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre başarılı olmak,

ç) En az İlkokul diplomasına sahip olmak,

d) Başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,

e) Sosyal tesisimiz 7 gün 24 saat faaliyette olduğu için esnek çalışma saatlerine sahip olmak ve gece çalışmasına engeli bulunmamak,

f) Bu ilana sadece erkek adayların başvuruları kabul edilecektir,

g) Askerlik durumu itibariyle askerliğini yapmış olmak,

h) Belirlenen sağlık şartlarını taşımak.

ı) Ücretlendirme asgari ücretten yapılacaktır.

4) BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR:

a) Kimlik belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

ç) İş müracaatında özel şartlar içerisinde sayılan belgelerin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (ilgili belgenin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir.)

d) İkametgah belgesi,

e) Adli sicil kaydı ve arşiv araştırması belgesi,

f) Pide (etliekmek) ustası ve ızgara ustası iş pozisyonuna başvuru yapan adaylar için 2 yıllık deneyim ispatı için istenen SGK Dökümü ve 4857 sayılı İş Kanununun 28. Maddesine istinaden önceki çalıştığı işyeri tarafından düzenlenecek olan Çalışma Belgesinin aslı.